Reklamacja - wzór

REKLAMACJA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

 

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

 

 

                                                                            Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

                                                                            “Twój StartUp”                                     

                                                                            ul. Żurawia 6/12 lok. 766

                                                                            00-503 Warszawa

 

REKLAMACJA

 

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia .............................,

której przedmiotem było ...................................................

......................................................................................................................................................

 

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ...............................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

 

Wobec powyższego *:

  1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ............................................................ ;
  2. wnoszę o usunięcia wady;
  3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
  4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

 

                                                                      ……………………………

                                                                   Podpis konsumenta

 

Data: ………………………….

 

* niepotrzebne skreślić.

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Sklep jest w trybie podglądu
Sklepy internetowe AZ.pl